MESUESI SI MOTIVUES I NXENESVE TE TIJ

0
541

Shumë hulumtues konsiderojn se një motivues i mir është një mësues i mir, duke drejtuar gjithë energjin e tij drejt nxënësve të tij. Duke marrë parasysh zhvillimin e diteve moderne ne fushen e procesit edukativo-arsimor, mesuesi luan rol te rendesishem permes një larmi metodash që ofron, për ti arritur qëllimet e tij si një mësues i suksesshëm. Varësisht nga qëndrimi dhe stili i tij, nga kushtet elementare që kanë, dhe sot duke përfshirë teknika dhe mjete digjitale,në procesin mësimor kërkohet se çfarë është mësuar në klasë dhe ato të zbatohen në jetën e përditshme të nxënësit. Mësuesi çdoher përpiqet të gjen metoda të duhura se si nxënësit fitojnë vetëbesim, si të jenë komunikues me të tjerët, sit të jenë hulumtues në fusha të ndryshme shkencore..Një fakt tjetër dëshmon se çka është e kapshme për nxënësit, duke i eksperimentuar ata permes lojrave të ndyshme, paisjeve digjitale si trend i ri në fushën e Metodologjis. Mësuesi si motivues, ka përgjegjësi të madhe në profesionin e tij, duke mos kursyer veten për nxënësit, duhet të përpiqet të ju përshtatet me zhvillimet e reja duke mësuar se si të motivojnë nxënësit, dhe cilët janë përfitimet e një prirje të re.

Shkruan: Blerim Livoreka

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here