ARRITJET E SUKSESESIT TË NJË MËSUESI JANË..

0
131

Një mësues i mirë mund të jetë i shuksesshëm kur punon me të gjithë nxënësit e tij në paralele. Mësues i mirë nuk mund të jetë ai i cili punon me një dy tre nxënës të mirë të cilët janë talenta dhe kanë intelegjencë të veçantë. Këtë e shfrytzojnë disa mësimdhënës për të e treguar veten se janë të sukseseshëm, por ai me këtë vetëm mund të e mashtroj veten, sepse të punosh me nxënës që kanë intelgjencë të veçantë dhe të arrish suksese në ndonjë garë , për mua kjo nuk është shukseses i arritur.

Suksesesi arrihet kur mësuesi punon me nxënësit e tij mesatarë dhe nënmesatarë dhe arrijnë suksese të mira me këta nxënës atëherë mund të themi se ky apo ai mësues ka punuar dhe ka dhënë kontributin e tij me nxënësit e tij. Pra, në kohën e fundit kemi jo pak raste kurr një numër i mësuesve punojnë me disa nxënës me intelegjencë të veçuar dhe i lënë anësh nxënësit mesatarë dhe ata nënmesatarë, kështu që kjo dukuri duhe urgjentisht të ndërpritet nga njerëzit kompentetë të institucionit përkatës.

Të punosh me nxënës të veçantë, të përzgjedhur dhe që kanë talentë të veçuar është për të e ngritur veten mësuesi me pjesëmarrjen e tij në gara me këta nxënës, ndërsa në anë tjetër ka shkatrruar një numër të madh të nxënësve që janë me njohuri mesatare dhe nënmesatare duke mos punuar me ata ( ato). Në fund mund të e përsëris edhe njëherë arritjet e suksesesit të mësuesi janë kur ai ( ajo) punojnë me të gjithë nxënësit njejë e jo kur punojnë vetëm me nxënës me talentë të veçuar dhe i lënë anësh nxënësit mesatar dhe ata ( ato) nënmesatarë.

Shkruan: Nehat Jahiu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here