Profesori dhe Historiani Zeqirja Idrizi nga Gradeci i Skenderbeut

0
154

CURRICULUM VITAE  

1. Lindur 01.III.1959 në Gradec – Gostivar
2. Adresa Fsh. Gradec, Gostivar
Mob. 071 986 805 dhe 071 341 511
3. Arsimi 1979-Diplomoi në Gjimnazin P. Poposki në Gostivar
1983-Diplomoi në Fakultetin Filozofik
në Universitetin e Prishtinës, degen e Historisë
4. Kualifikimi pasuniversitar 1998-Përfundoi studimet pasuniversitare në Fakultetin Filozofik     në Prishtinë dhe merr gradën shkencore Magjistër i Shkencave Historike.
2004-Përfundoi Disertacionin e doktoraturës në Fakultetin Histori-Filologji të Universitetit të Tiranës dhe merr gradën Doktor i Shkencave Historike.
5. Karriera profesionale 1996-Asistent në Universitetin e Tetovës në lëndën: Historia e Popullit Shqiptar III.
1998-Ligjerues në lëndën Historia-gjeografike, Historia e Popullit Shqiptar I dhe Historia e Popullit shqiptar III.
1998-emërohet Shef i katedrës se Historisë.
2000-2005 Dekan i Fakultetit Filozofik në UT
2006-Profesor në Universitetin “FAMA”, “FON” Prishtinë e Shkup, Ligjerues në Juridik në  lëndët: Historia e Shtetit dhe së Drejtës, Historia e Institucioneve Shqiptare, Shkencat Politike, Historia e Diplomacisë, Shteti dhe Kombi, Historia politike e Ballkanit, Ceremoniali dhe Protokoli Diplomatik, Integrimet  Euroatlantike.
2007/2008 në Studimet posdiplomike ligjëroi lëndët: Diplomacia praktika dhe teoria dhe Historia Politike Bashkohore.
6. Krijimtaria artistike a. Gjatë periudhës Prill – Maj 1989 pjesëmarrës në zbulimet Arkeologjike në fsh. Gradec së bashku me ekipin e Institutit Arkeologjik të Shkupit ku zbuluam 13 varreza të shekullit tretë të erës së re të  cilat i perkasin kulturës Dardane.
b. Gjatë periudhës Mars – Qershor 1994 pjesëmarrës në përgatitjen e Sumpoziumit Shqiptarët e Maqedonisë bashkë me Prof.dr. Masar Kodra dhe anëtarët tjerë të këshillit.
c. Gjatë vitit 1998 bashkë me Prof.dr. Masar Kodra organizuam Simpozium 90 vjetori i Kongresit të Manastirit në Gostivar.
d. Me 25 Nentor 2002 kam referuar në temën: Roli i Mehmet Pashë Derrallës në Shpalljen e Pavarësisë në Prishtinë në organizim të Institutit të Historisë.
Me 27 Nentor 2002 pjesëmarrës në sesionin shkencor të institutit të Historisë Tiranë me Temën: Derrallët në Lëvizjen Kombëtare deri në shpalljen e Pavarësisë. 
Në shtator 2003 pjesëmarrës në simpoziumin shkencor në Strugë në organizim të Shoqatës së Historianëve shqipëtarë me punimin: “Pjesëmarrja e Shqiptarëve te Pollogut ne Kryengritjen e Shtatorit dhe Hakmarrja e Ushtrisë Serbe ndaj pjesëmarrësve të kryengritjes – Masakra e Gradecit”

Simpoziumi “100-vjet Shtet Shqiptar”

Tema: “Derrallët dhe roli i Mehmet Pashë Derrallës në shpalljen e pavarësisë”, një përmbledhje të shkurtër të rolit dhe veprës së madhe të patriotit, intelektualit, strategut ushtarak, politikanit dhe ministrit të parë shqiptar të Mbrojtjes Mehmet Hasan Derrallës.

Në kuadrin e 100-vjetorit të shpalljes së Pavarësisë së Republikës së Shqipërisë, Këshilli i pakicës kombëtare shqiptare të qytetit të Zagrebit me mbështetjen e Ambasadës së Republikës së Shqipërisë, më 5 qershor 2012, në Shtëpinë e Gazetarëve në Zagreb, organizoi simpoziumin “100-vjet Shtet Shqiptar”.

Konferenca shkencore mbajtur më 15.09.1017 Shkup, MASAR KODRA (1932-2003) – FIGURË E SHQUAR E HISTORIOGRAFISË SHQIPTARE me rastin e 85 – vjetorit të lindjes. Organizuar nga Instituti i trashigimisë Shpirtërore kulturore të Shqiptarëve – Shkup

Konferenca shkencore mbajtur me 17.12.1017 Shkup XHEMIJETI,  organizuar nga Instituti i trashigimisë Shpirtërore kulturore të Shqiptarëve – Shkup.

Seminari XI Ndërkombëtar i Albanologjisë, Skënderbeu mes historisë dhe letërsisë, 28 shtator, Tetovë, 2018.

7. Botime
  1. Libri I-re “Pozita e Shqiptarëve në Maqedoni pas Luftës së Dytë Botërore”, Tetovë 2003.
  2. Libri i II-te “Treva e Pollogut në Lëvizjen Kombëtare Shqiptare 1899-1913”, Tetove 2007.
  3. Libri i  III-te “Historia e Diplomacisë”, Prishtinë, 2013.
  4. Ligjerata të autorizuara nga lënda: Integrimet Evropiane

Botime ne revista shkencore:

– Mehmet Pashe Derralla – Ministri i Parë i Ushtrisë Kombëtare, “Gjurmime albanologjike Seria e shkencave historike” 28 – 29,1998-1999. f.167-182, Prishtinë.
– Ligjerata të autorizuara “Gjeografia-Historike”
– Pjesëmarrës i hartimit të Librit “Gradeci”, Tetovë 1995 f.10-22, Dr. Musa Kraja – Dr. Sejfedin Haruni.
– Masakra e Gradecit, Revista “KOSOVA”, 22/23, Prishtinë, 2003.
– Roli i Mehmet Pashë Derallës në shpalljen e Pavarësisë,  “Kosova”, 24/25,Prishtinë, 2003.
– Shpërnguljet Shqiptare në Trojet Etnike, “UNIVERS”, Tirane, 2003.
– Shqiptarët e trevës së Pollogut gjatë Kryengritjes së vitit 1912, “JEHONA E RE”  3-4/2006, Shkup.

    – Jehona e Lëvizjes Shqiptare të Pejës në Pollog, “Vizione” nr. 9, Shkup, 2007.
– Tajar Bej Tetova në Lëvizjen Kombëtare Shqiptare, “Vizione”

Nr. 10, Shkup.2008.     

Nga Tetova gjerë në Vlorë, “Vizione” nr. 13&14, Shkup, 2010

Diplomacia Evropiane dhe Tajar Bej Tetova, Gjurmime Albanologjike Seria e Shkencave Historike, Prishtinë, 2011. Zeqirja Idrizi, Tetovë & Fahredin shabani., Prizren.

Kontributi i Tajar Bej Tetovës për çështjen Kombëtare Shqiptare, Instituti për Trashëgimi Shpirtërore e Kulturore të Shqipatrëve, Shkup, 2012.

NJËQINDVJETORI I PAVARËSISË DHE NJËQINDVJETORI I MEHMET PASHË DERRALLËS – MINISTËR I MBROJTJES KOMBËTARE, d 5 – 6, f. 169, 2012.

–  Martesat ndërfisnore dhe ndërshtetrore në diplomacinë tradicionale shqiptare. Në botim në revistën JUSTIKA të fakultetit Juridik Tetovë. 2016.

– SHBA DHE ÇËSHTJA SHQIPTARE (Masar Kodra, Çështja shqiptare në analet diplomatike amerikane (1918-1945), logos- A, Shkup, 1997), botuar në revistën SCUPI, vëllimi 19, Shkup, 2018.

– Halim Deralla – urëlidhëse midis Xhemijetit dhe Komitetit të Kosovës, SCUPI, Shkup 2018.

– Ripushtimi – represioni dhe terrori mbi popullin Shqiptar të Maqedonisë, Tradita, Tetovë, 2018.

– Gjergj Kastrioti – Skenderbeu pramore çeliku në gjoks të Evropës, Filozofika, Tetovë, 2018

– Fjalori Enciklopedik i Kosovës, ASHAK, jam autorë i 6 (gjashtë) zërave, Prishtinë 2018

Pjesëmarrës në Historinë e Republikës Kosovës e cila është në hartimin e sipër, bartës Instituti i Historisë së Kosovës, temat e mia janë: Lufta Ruso-Osmane, Paqja e Shën Stefanit.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here