Eurodeputetët Vazhdojnë Të Përkrahin Kosovën! Vijnë Me Kërkesë Të Papritur Për Liberalizimin E Vizave

0
204

Euro deputetêt i kanê bêrê thirrje KêshiIIit Europian qê tia Iibera.Iizojnê vizat Kosovês pa asnjê vonesê. Thirrja erdhi nê njê raport mbi bashkêpunimin nê Iu ftên kundêr krlmit tê organizuar nê BaIIkanin Perêndimor ku euro deputetêt u kêrkuan gjithashtu qeverive nê rajon qê tê rri.sin ndjeshêm pêrpjekjet e tyre pêr tê ecur pêrpara me reformat nê fushên e sundimit tê Iigjit dhe Iu ftês kundêr korru psionit dhe krlmit tê organizuar.

BE-ja sipas euro deputetêve, duhet ti mbêshtesê kêto pêrpjekje pêrmes ndih.mês financiare dhe bashkêpunimit praktik.Raporti i miratuar nga Komiteti i Punêve tê Jashtme tê martên me 60 vota pro, 4 kundêr dhe 6 abstenime, thotê se vendet e BaIIkanit Perêndimor janê vendet e ori.gjinês destinacionit dhe tranzitit pêr tra fikimin e qenieve njerêzore dhe ato shêrbejnê si njê korridor tranziti pêr migrantêt dhe refugjatêt dhe si vend pêr pa strim parash dhe trafikim tê ar mêve, thuhet nê njê komunikatê tê ParIamentit Europian.Megjith atê, euro deputetêt theksojnê se Iu fta kundêr krlmit tê organizuar dhe integrimi nê BE janê procese reciproke pêr.forcuese duke i kêrkuar BEsê tê pêrshpejtojê procesin e integrimit. Nê kêtê kontekst, pasi izoIimi inkurajon aktivitetet krlminaIe, euro deputetêt i bênê thirrjen KêshiIIit qê tê miratojê IiberaIizimin e vizave pêr Kosovên pa vonesa tê mêtejshme.

Burimi: lajme.buzz