Hitleri U Ishte Drejtuar Ithtarëve Të Tij!: Shqipëria Dhe Kosova Janë Përkatës Të Një Shteti!

0
184

Këtë e dokumenton Kirurgu dhe politikani i politikës lokale Gjermane me dëshmi historike të verifikuara Dr. Dr. Halil Krasniqi.

Gjatë lutfës së dytë botërore ( 1943, 1944) dhe qëndrimit të Hitlerit në Kosovë dhe Shqipëri i mahnitur nga trimëria, dashurin e këtij populli për atdheun dhe amrët, nga talenti natyror i Shqipëtarëve si lutfëtar dhe militant të cilët i përkasin njerëzve më të lumtur lutfarake të botës, i bindur ju drejtohej Hitleri ithtareve të tij me deklaratën se Kosova dhe Shqipëria i përkasin një shteti.

Adolf Hitleri, si politikan i shquar strateg lutfarak i cili posedoi një inteligjenc të pazëvendesuar dhe të vecantë duke marrë parasysh racën Shqiptare, historin e tij, me të cilë ishte ballafaquar mbi 2 vite, pozitën gjeografike të Kosovës dhe Shqipëris por edhe me njohjen etiologjis Shqiptare, vërtetoi se Kosova dhe Sjqipëria i përkasin një Shteti. Ai e quante Großalbanien (Shqipëria e madhe).

Prandaj Hitleri gjatë tërë kësaj periudhe të lutfës së dytë botërore në Ish-Jugosllavi ,citoi se Kosova dhe Shqipëria duhet te jenë një Shtet.Gjatë parashikimit të Hitlerit dhe ndarjes së nacioneve,ai ploteson historin e shqipëtarëve si populli më i vjeter në Ballkan dhe që keto vise i takojn atij sepse etiologjia, kultura, gjuha, zhvillimi historik dhe ardhmerija është në këtë parashikim realizues.

Ai në doktrinat e tij -të cilat ë’do ditë i plotësonte- kishte edhe një rubrik te Shqipëtarëve (Albanier) në të cilën shtjellohej raca Shqipëtare si një ndër popujt më të hijëshëm dhe më të bukur apo gjenik të Ballkanit.Nëse Hitleri tregonte interesim për një statuj apo edhe skulpture të bukur ai e ruante atë dhe kujdesej që ai „art“ të ruhet në vende të posaqme duke pasur hapsirë të mjaftueshme për t’u ruajtur nga n gacmimet apo demtimet e jashtme.Këtë gjë tregoi Hitleri edhe në interesimin e tij karshi Shqipërise.

Duke u marr me predikimet e tij rreth populates Evropiane dhe studimet e tyre Hitleri I përkushtoi një vëmendje të posaëme edhe t rimërise dhe patriotizmit Shqipëtar në disa nga librat e tij. Si mirënjohës i popullit Shqipëtar dhe shpërblyes i meritave te tyre, Hitleri u rdhëroi të formohet nje divizion lutfarak me shqipëtaret nëkuadër te ushtrisë Gjermane. Ishte ky „21. Waffen-Gebirgs-Division der SS ,Skanderbeg‘“ i formuar në shtator të vitit 1943 dhe me 17. Prill të vitit 1944 ishte stacionuar në Prizeren, Pejë dhe Prishtinë nën përkujdesin e Shefit të SS Heinrich Himmler.

(Franziska A. Zaugg: Albanische Muslime in der Waffen-SS. Von „Großalbanien“ zur Division „Skanderbeg“. Ferdinand Schöningh Verlag, Paderborn 2016. 346 S.)Ky divison përbëhej kryesisht nga Muslimanet të cilët gëzonin të drejta të vecanta nga adhuruesi i Mohamedanëve Adolf Hitleri.Edhe nga ky përson i cili pothuajse me aftësit e tij rrethoj nje pjes te botë kuptojm se cdo gjë e cila ka lindur sëbashku edhe duhet të përfundon sëbashku, prandaj Kosova dhe shqipësija janë një shtet.

Këtu ështe vetem në pyetje koha se nga i tëre konsolacioni politiko-shoqëror dhe ekonomiko-gjeografik bashkimi i të dy shteteve në një Shqipëri të madhe është i pashmangur. Veëse shqipëtaret asnjëher nuk duhet të heqin dore nga përpjekjet për bashkim kombëtare .Kosova dhe Shqipëria ,në mendjen e shqipëtareve duhet te jenë një, se ashtu janë në të vërtet të detikuara. Me këtë rast unë dëshiroj të sjell këtë shembull nga historia. Pavarësisht pra se kush ka qenë Hitleri dhe ë’perfaqeson ai, ne duhet ta dimë se ai Shqipërin dhe Kosoven i përfytyronte një të vetme dhe shprehte tërë këtë admirim për racën shqipëtare.Dikush mund të thotë se Hitleri ishte n azist.Edhe unë nuk dua të diskutoj asgjë, por ne shqipëtarët duhet të mësohemi të vlersojme ëdo mendim që i shkon për shtati bashkimit kombëtar. Kështu sipas Hitlerit,Kosova dhe Shqipëria janë një Shtet.

Burimi: global-news24hr.com