Lojrat si metodë për të mësuar një gjuhë të huaj

0
454

Mësimet në gjuhët e huaja për nxënësit e shkollave fillore, është një hap shumë i rëndësishëm të qenit bashkëbisedues i suksesshëm në të ardhmen. Hulumtimet tregojnë kur mësimdhënësit ofrojnë lojra, dhe ata luajnë në një orë mësimore Gjuha angleze si gjuhë e huaj dhe në veçanti gjuhë internacionale, më së miri mësohet dhe shfrytëzohet nga nxënësit e shkollave fillore. Gjithashtu mësimdhënësit në një mënyrë mund të krijojnë interes dhe inspirim tek nxënësit nëpërmjet lojrave. Në fakt, përdorimi i lojrave në një orë mësimore i ndihmon nxënësit të përmirësojnë dhe vetvlerësimin. Lojrat në plamprogram mësimor mbështeten në aftësi specifike: si fjalor, ndëgjim, komunikim, shkrim dhe shqiptim. Gjithashtu Lojrat përfshijnë në një mënyrë për të mbështetur nxēnësit që të mësojnë gjuhë të huaj.

Shkruan: Blerim Livoreka

Mësimdhënës në shkollën fillore ‘7 MARSI’.