Muhammedi Alejhi selam ka thënë: Do të vjen një kohë e vështirë, Ne vetëmse jemi në këtë kohë?

0
216

Muhammedi Alejhi selam ka thënë: Do të vjen një kohë e vështirë , Ne vetëmse jemi në këtë kohë?

Muhammedi Alejhi selam ka thënë: Do të vjen një kohë e vështirë , Ne vetëmse jemi në këtë kohë ? Omeri r.a. transmeton se i Dërguari i Allahut savs, ka thënë:
“Do të vijë një kohë kur njerëzit do të kenë formë njerëzore, por zemrat do t’i kenë si të ujqërve të shkretëtirës.
Do të shk.aktojnë gja.kdderdhje, dhe nuk do të ngurrojnë nga e keqja që e bëjnë!
Nëse ua jep besën për besnikëri – do të mashtrojnë, nëse të drejtohen – do të gënjejnë, nëse ju beson – do të pr.esin në besë, ndërsa kur nuk je me ta – të përgojojnë.
Fëmijët do t’i kenë të pacipë, rinia do të jetë e devijuar, ndërsa të vjetrit e tyre do të jenë të pamo.ralshëm – nuk do të urdhërojnë për të mirë as nuk do të largojnë nga e keqja.
Qëndrimi me ta është po.shtërim, ndërsa kërkimi prej tyre diçka që është e tyre është varfëri! I miri në mesin e tyre është i humbur, ndërsa i humburi në mesin e tyre është i mirë!