Senati i Universitetit të Tetovës zgjodhi Prof.dr. Kushtrim Ahmetin u.d. Rektor

0
113

NJ O F T I M

Njoftohet opinioni publik, se më 24 nëntor 2022 u mbajt mbledhja e Senatit të Universitetit të Tetovës.

Në këtë mbledhje, në pajtim me Ligjin për arsimin e lartë, Statutin e Universitetit, aktet ligjore, nënligjore dhe aktet e tjera të brendshme të Universitetit, Prof. Dr. Vullnet Ameti u zgjodh Kryetar i Senatit të Universitetit të Tetovës.

Po ashtu, në mbledhjen e lartpërmendur u procedua edhe zgjedhja e Prof. Dr. Kushtrim Ahmetit si ushtrues i detyrës Rektor i Universitetit të Tetovës.

Në mbledhjen e Senatit, po ashtu u diskutuan edhe çështje të tjera që kanë të bëjnë me ecurinë e përgjithshme të veprimtarisë arsimore – shkencore të Universitetit gjatë këtij viti akademik.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02E6wMtzoDo8gaSmUHq22F1ZaVndZ2Q2jKYx5rLsqw6RXxMTkwLPWDezfcjJXCt5SHl&id=338685373241583&mibextid=Nif5oz