Termet Në Beograd Nga Deklarata E Fundit E Albin Kurtit: Nuk Heq Dorë Nga Bashkimi Kombëtar

0
233

Kurti i kth,ehet temës për bashk,imin kombëtar: Synimet tona mbes,in të njëjta.

Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti në përvjet,orin e 16 të themelimit të partisë së tij, është shpr,ehur se bashkimi kombë,tar mbetet pjesë e prog,ramit të tyre.

Kurti gjatë konfere,ncës për medie, që u mbajt në vend,in ku edhe u themelua fillim,isht Lëvizja Vetëvendosje, tha se “Edhe në programin e LVV-së bashk,imi kombëtar, që është më sh,umë se bash,kim me Shqipërinë, shihet si int,encë historike që nuk e përzg,jedhim ne por ajo neve”.

“Aq e thellë është sa që nuk mu,nd të thu,het se përzgj,edhet si një produkt”, është shprehur Kurti.

Ai tha se “Altern,ativa jonë qeverisëse është po ajo dhe syn,imet tona vazhdojnë të mbesin të një,jta”.

“Alternativa jonë qeveri,sëse është po ajo edhe synimet tona vazhdojnë të mbeten të njëjta, mirëpo ne përdorim gjithnjë e më shumë më,nyra, gjithnjë e më shumë meka,nizma e instrumente për ta realizuar qëll,imin e njëjtë, të bëjmë hapa drejt afri,mit me Republikën e Shqipërisë dhe t’i ndihmojmë shqipta,rët kudo që janë në Ballkan që të faktoriz,ohen sa më shumë e sa më shpejt“, tha ai.”, theksoi Kurti.

Po as,htu Kurti, ka falënderuar të gjitha aktivistët e kësaj lëvi,zjeje në 16-vjetorin e themelimit të këtij subjekti politik.

“Ju falënde,rohem të gjithë atyre që për 16 vjet e kanë ndihmuar lëvizjen tonë dhe kanë bërë që të jemi këtu ku jemi në kuptimin e përmasës së një subjekti që tash e dy herë i fiton zgjedhjet në Kosovë dhe ka grupin më të madh parlamentar në historinë e Kos,ovës”, ka thënë Kurti, njofton Klank,osova.tv.

Ai përmendi se gjatë këtyre viteve kanë pasur mome,nte të lumtura e të vështira.“Përgjatë këtyre viteve kemi pasur shum,ë qaste të lumtura dhe të vështira e të rënda në VV.

Duhet t’i kujt,ojmë Bon Balajn, Arben Xheladinin, Astrit Deharin, Arbnor Deharin e sh,umë e shumë të tjerë, kontributi i të cilëve ndjehet përd,itë tek strukturat tona”.

Kur,ti ka thënë se Lëvizja Vetëvendosje i ka fituar për 16 vjet be te,jat e vogla dhe të mes,me, por që pas 14 shkurtit ndodhet para betejës së madhe.

“Kemi shumë punë për,para por be te,jat e vogla dhe të mesme janë fit,uar që ta kemi shansin për be tejë,n e madhe. 14 shkurtin nuk e shohim si datë kur fitu,am, kur duhet të pushojmë e rehatohemi por si shans për be te,jën e madhe – për bërjen Kosovës republikë me drej,tësi…”, u shpreh ai.

Në anën tjetër kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glauk Konjufca, njëri nga bashkë,punëtorët kryesor të Kurtit që nga themelimi i LVV-së kujtoi disa nga mom,entet e 16 viteve më parë/postlajme.net